پروانه اي سياه و سفيد از نماي بسيار نزديک
پوست بدن پروانه بطور کلي وظايف ذيل را انجام مي‌دهد : 1- بدن را در برابر عوامل فيزيکي و مکانيکي مختلف محيط مانند زرهي محافظت مي‌کند. 2- از تبخير آب بدن که در زندگي حشرات داراي اهميت ويژه‌اي است جلوگيري کرده و مانع نفوذ مواد سمي و خارجي به بدن مي‌شود. 3- حشره را در برابر تغييرات بيش از اندازه گرماي محيط محافظت مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName