پروانه اي نارنجي (Julia Heliconian) روي گلهاي ريز صورتي و زرد
پوست بدن پروانه : سطح بدن پروانه داراي پوششي ويژه است که در دوران رشد پس جنيني و به هنگام پوست اندازي به شدت تحت تأثير اعمال فيزيولوژيک مختلف قرار مي‌گيرد. پوست بدن بر عکس کرمها و نرمتنان از استحکام و مقاومت زيادي برخوردار است. بررسيهاي بافت‌شناسي پوست که به‌وسيله ميکروسکوپ نوري انجام شده نشان مي‌دهد که پوست از دو لايه مشخص يکي سلولهاي اپيدرمي يا هيپودرم و ديگري لايه کوتيکول تشکيل مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName