پروانه پرچمي دم چلچله اي روي گلهاي بنفش و سفيد
اين پروانه زيبا که به دم‌چلچله‌اي شهرت دارم و نام علمي آن پاپيليو ترويلوس است، در حال مکيدن شهد شکوفه گل شاه‌پسند در قاب تصوير ثبت شده است. پروانه‌ها با گرده‌افشاني، نقش مهمي در تکثير گياهان و گياهان شکوفه‌دار برعهده دارند.
نظرات کاربران
UserName