پروانه اي زرد و سياه روي گلهاي سفيد و بنفش
پَروانه حشره‌اي است از راسته پولک‌بالان (Lepidoptera)، از خانواده طبقه‌بندي‌نشده گُرزشاخکان. الگوهاي گوناگون رنگارنگ بر روي بال‌هاي پروانه‌ها و پرواز نامنظم ولي باوقار آن‌ها باعث شده تا تماشاي پروانه يکي از سرگرمي‌هاي محبوب در برخي کشورها به‌ شمار بيايد.
نظرات کاربران
UserName