پروانه اي نارنجي (Julia Heliconian) روي برگي سبز
پروانه‌ها متعلق به راسته پولک بالان از رده حشرات هستند. داراي خرطوم هستند، بالها پرده‌دار و پولک‌دار است. لارو قطعات دهاني خورد کننده دارد. در پروانه‌ها بال در زمان استراحت عمودي مي‌ماند. شاخکها گرز مانند يا گره دارند.
نظرات کاربران
UserName