پروانه اي قهوه اي روي برگي سبز
دستگاه گردش خون حشرات در مقايسه با ديگر جانوران بي‌مهره سلوم‌دار بسيار ساده بوده و تنها از يک لوله پشتي تشکيل شده است. اين لوله در ناحيه شکم معمولاً قلب و در قفسه سينه و سر، آئورت را بوجود مي‌آورد. در پروانه لوله پشتي با خانه‌هاي قلب است. در اينحالت قلب به تعدادي اطاقک که در بيشتر موارد شماره آنها به ? عدد مي‌رسد تقسيم شده است. جريان خون به داخل قلب به‌وسيله روزنه‌هاي جانبي آن که در حد فاصل خانه‌ها قرار دارند انجام مي‌گيرد.
نظرات کاربران
UserName