تصاوير بسيار زيبا از يک ماشين با طراحي فوق العاده زييا
مجموعه اي از تصاير ماشين جديد Saab Phoenix که توسط طراح موفق آمريکايي جيسون کاستروتا طراحي شده است طراحي اين ماشين بسيار زيبا و فوق العاده است .
نظرات کاربران
UserName