زير دريايي تجاري حهت حمل مسافر به اعماق اقيانوس
اين زير دريايي تجاري که حهت حمل مسافر به اعماق اقيانوس توسط ريچارد برانسون طراحي شده ويرجين اقيانوسي نام دارد و قادر به ماندن 24 ساعت در زير آب است .
نظرات کاربران
UserName