تصاويري بسيار زيبا از سخت پوستان و نرمتنان دريايي
عکاسي علاقه مند به نام الکساندر سمينوي موفق شده تصاويري زيبا و با کيفيت بسيار بالا از نرمتنان و سخت پوستان دريايي بياندازد زيبايي اين تصاوير به حدي است که نظر هر بينده اي را به خود جلب مي کند .
نظرات کاربران
UserName