تصاويري از مشعل المپيک ???? لندن
نمونه اوليه مشعل المپيک که توسط دو طراح بريتانيايي به نام هاي «ادوارد باربر» و «جي اوسگرباي» طراحي شده است در ايستگاه قطار سنت پانکراس واقع در لندن رونمايي شده است.
مشعل المپيک بازي هاي ???? لندن به شکل مخروطي سه ضلعي طراحي شده است. سطح آن داراي حفره هاي متعدد است تا درخشش شعله هاي آتش از لابه لاي آن نمايان شود.
اين مشعل در روز ?? مه سال ???? سفر ?? روزه خود را در يونان آغاز مي کند و پس از ورود به بريتانيا در سراسر اين کشور توسط ? هزار نفر حمل خواهد شد.
سفر مشعل المپيک در روز ?? ژوييه سال ???? با روشن کردن مشعل بزرگ بازي هاي لندن در مراسم افتتاحيه به پايان مي رسد.
نظرات کاربران
UserName