هواپيماي مسافربري
در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم کوشش براي ساخت هواپيمايي که قابل کنترل باشد (يعني به خواست خلبان به چپ و راست و پائين و بالا برود) در فرانسه و آمريکا شدت گرفت. اولين پرواز کنترل شده به نام برادران رايت ثبت است. آنها اين کار را در 17 دسامبر 1903 به طور آزمايشي انجام دادند و در سال 1905 هواپيماي آنان (پرنده? رايت 3) کاملا تحت کنترل بود و مي‌توانست به طور پايدار پرواز کند.
نظرات کاربران
UserName