باند فرودگاه
باند فرودگاه قسمتي از فرودگاه مي‌باشد که در آن امکان برخاستن و نشستن هواپيما وجود دارد. اين باند ممکن است توسط انسان ساخته شده باشد( که اغلب از آسفالت، بتن و يا ترکيبي از هر دو ساخته مي‌شود) و يا داراي يک سطح طبيعي(مانند چمن، خاک و يا شن) باشد. طول باند پرواز ممکن است بسيار متفاوت باشد اما باند پروازي با طول 1829 مي‌تواند براي هواپيماهاي زير 200000 پوند مناسب باشد. براي هواپيماهاي با وزن بيشتر به باندي با طول حداقل 2438 متر در سطح دريا نياز است. در صورتيکه فرودگاه در ارتفاعي بالاتر از سطح دريا واقع باشد اين مقدار افزايش ميابد. مثلاً فرودگاهي که در ارتفاع 10000 پا از سطح دريا واقع شده باشد براي برخاستن هواپبماهاي غول پيکر به 3048 متر باند نياز دارد.
نظرات کاربران
UserName