هواپيماي مسافربري در حال برخاستن از فرودگاه
هواپيما هواگردي سنگين‌تر از هوا است. در هواپيما اختلاف فشار هوائي که از روي بال و زير بال مي‌گذرد ايجاد نيروي برآر مي‌کند و با خنثي شدن نيروي وزن، هواپيما به پرواز در مي‌آيد.اين نيرو چيزي معادل وزن هواپيما و وزن مسافران به بالا وارد مي‌شود. از نظر طرح و عملکرد هواپيماها را مي‌توان به دو دسته هواپيما با بال ثابت و هواپيما با بال متحرک تقسيم کرد. از نظر پيش‌رانش هواپيماها به دو دسته موتوردار و بي‌موتور تقسيم مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName