نقاشي ديجيتالي از منظره يک سبزه زار و قاصدکهاي داخل حباب کنار برجهاي بلند
در واقع graphic tablet وسيله ورودي نقاشي دستي به رايانه است که هنرمند را قادر مي کند در رايانه همانند نقاشي با کاغذ و قلم معمولي کار کند. يک tablet شامل يک سطح صاف و يک قلم نوک دار Stylus مي شود، البته عموما تصاوير رسم شده روي سطح نمايش داده نمي شود و فقط تصاوير را مي توان در مانيتور مشاهده کرد.
نظرات کاربران
UserName