نقاشي ديجيتالي از دختري در حال بوييدن گل در يک پارک
در واقع graphic tablet وسيله ورودي نقاشي دستي به رايانه است که هنرمند را قادر مي کند در رايانه همانند نقاشي با کاغذ و قلم معمولي کار کند. يک tablet شامل يک سطح صاف و يک قلم نوک دار Stylus مي شود، البته عموما تصاوير رسم شده روي سطح نمايش داده نمي شود و فقط تصاوير را مي توان در مانيتور مشاهده کرد.
نظرات کاربران
UserName