هليکوپتر جنگنده و چند نيروي پزشکي تخليه شده در محل
بعلت کاراکترهاي پروازي بي رقيب هليکوپترها، اين وسيله کاربردهاي گسترده اي دارد که از جمله آنها مي توان موارد زير را نام برد: 1- مسافربري هوائي، حمل پست و كالا هاي بازرگاني . 2- خدمات پزشکي در زمان بروز اتفاقات ناگوار. 3- كمك به پليس هنگام بروز حوادث و کنترل ترافيک و کمک به آتش نشاني براي خاموش کردن آتش. 4- جابجايي وسايل سنگين وزن مانند سازه هاي ساختماني و راديويي، که به اين نوع هليکوپترها در اصطلاح Aerial cranes گفته مي شود.
نظرات کاربران
UserName