هليکوپتر جنگنده آپاچي مدل AH 64D
سيستم رادار کنترل آتش کمان دراز (بالگرد آپاچي اي اچ ?? دي) که در بالاي روتور اصلي قرار دارد متشکل از آنتن و ترانسميتر بوده که به صورت چند حالته و موج ميليمتري است.طول موج کوتاه بعلت ارسال پرتوهاي باريک قابليت مقابله با اقدامات متقابل دشمن را بوجود آورده است.سيستم کمان دراز توانايي شناسايي،طبقه بندي و اولويت بندي???هدف زميني را به صورت خودکار در تمام شرايط جوي و پيچيدگي ميدان نبرد داراست. رادار کنترل آتش در ? حالت مورد استفاده قرار مي‌گيرد: ATM يا حالت هدف گيري هوايي جهت شناسايي و الويت بندي اهداف هوايي. GTM يا حالت هدف گيري زميني جهت تهاجم به اهداف روي زمين،همچنين شناسايي تهديدهاي هوايي. TPM حالت نقشه برداري از موانع زميني که در وضعيت آب و هوايي نامطلوب به ياري خلبان مي‌آيد. BIT که يک سيستم آزمايشي دروني رادار است و اشکالات فني سيستم را در حال پرواز و همچنين حين تعمير آشکار مي سازد.
نظرات کاربران
UserName