سربازان در حال سوار شدن به هليکوپتر
براي ساخت ماشيني که فقط به جهت بالا حرکت مي‌کند نياز به بالي داريم که در اثر جنبش مقداري هوا را به پايين بفرستد تا در اثر کنش و واکنش ماشين به بالا حرکت کند. البته جنبش دوراني راحت‌ترين راه براي رسيدن به اين امر خواهد بود. براي اين کار تنها کافي است که چند پره همانند پره‌هاي يک پنکه، به ميله‌اي (شفت) در بالاي ماشين وصل کنيم تا با چرخش خود عمل بالا بردن را انجام دهد. پره‌هاي يک بالگرد شباهت زيادي به پره‌هاي يک هواپيما دارد با اين تفاوت که باريک تر و بلند تر است ؛ زيرا که با سرعت بيشتري در هوا بايد بچرخد و نيروي بيشتري توليد کند.
نظرات کاربران
UserName