هليکوپتر MI-24 Hind يا ارابه شيطان
هليکوپتر ميل ?? هايند اولين بار در سال ???? وارد خدمت شد و آن را بايد اولين بالگرد ضد تانک پشتيباني هوايي نزديک ساخت روسيه دانست. ميل ?? داراي يک طرح انقلابي و اعجاب آور در صنايع بالگرد سازي است. به جرات بايد اين بالگرد را يکي از بي نظيرترين بالگردهاي هجومي جهان ناميد. اين بالگرد با سرعت کروز ??? کيلومتر بر ساعت با پرواز در کمترين ارتفاع ممکن به يک باره بر سر نيروهاي دشمن ظاهر شده و آتش مهيبي را بر سر آنان فرو مي ريزد. ميل ?? که نمونه صادراتي آن را ميل ?? و يا ميل ?? نيز مي نامند را بايد از نظر ابعاد و وزن بزرگترين بالگرد ضد تانک جهان ناميد. اين بالگرد با طول ?? متر ( در مقابل ?? متر براي آپاچي ) و وزن خالي ???? کيلو گرم ( در مقابل ???? براي آپاچي ) بزرگترين و سنگين ترين بالگرد ضد تانک جهان است که ? برابر کبرا و ?/? برابر آپاچي وزن دارد.
نظرات کاربران
UserName