هليکوپتر جنگنده سيسکوري مدل ch-53
زرگترين بالگرد درحال خدمت وتوليد غرب سيکورسکي CH-53E سوپر استاليون ويژه عمليات حمل ونقل هوايي به همراه مدل MH-53E موسوم به اژدهاي دريايي ويزه عمليات مين روبي مي باشد. درسال 1972 سپاه تفنگداران دريايي ونيروي دريايي ايالات متحده نياز خود را براي يک بالگرد با ظرفيت حمل بار بيشتر ازمدل D رااعلام کردند .کارشناسان نيروي دريايي وشرکت سيکورسکي به جاي طراحي بالگرد جديد منطبق با خواسته هاي اعلام شده احساس کردند که بالگرد موجود CH-53D قابل تبديل به بالگردي نيرومند تر وحمل بارهاي سنگين تر مي باشد. درنتيجه براي بهينه سازي وتبديل بالگرد دوموتوره مدل دي به يک بالگرد سه موتوره در سال 1973 قراردادي به ارزش 7/1 ميليون دلار امضا شد. ودر پي ان سيکورسکي مدل YCH-53E را براي استفاده در نيروي دريايي به منظور تامين ملزومات و تجهيزات مورد نياز کشتيها و اجراي عمليات تهاجمي وپشتيباني تفنگداران دريايي معرفي نمود. که در سال 1974 اولين پرواز خود را انجام داد.اما پس از مدتي اولين نمونه سقوط کرد ومدت ديک سال ازمايشات پروازي را به تاخير انداخت . در سال 1975 ازمايشات با نمونه دوم از سر گرفته شد وپس از پشت سر گذاشتن موفق
نظرات کاربران
UserName