تيراندازي داخل هليکوپتر نظامي
مي توان به جرأت اظهار کرد که ديگر همانند گذشته، توانايي ساخت هواپيماهاي جنگنده تنها تحت سلطه کشور به خصوصي مانند ايالات متحده نيست و کشورهاي ديگر نيز امروزه همگام با صنعت روز هوانوردي، با جديت مشغول به طراحي و توليد هواپيما هاي جنگنده بومي مي باشند. اما در اين ميان، دو کشور اروپايي، يعني فرانسه و انگليس و البته تا حدودي نيز آلمان، گوي سبقت را از ديگران ربوده و به سرعت در حال توليد جنگنده هايي هستند که به خوبي از پس حريفان آمريکايي خود بر آمده و آنان را از ميدان نبرد، به در مي کنند.
نظرات کاربران
UserName