هليکوپتر نظامي روي دريا
پره‌ها مهم‌ترين قسمت يک بالگرد را تشکيل مي‌دهند، چرخ بال بوسيله? همين قسمت به بالا و پايين و طرفين پرواز مي‌کند. براي انجام اين امور در ابتدا پره‌ها بايد از استحکام کافي برخوردار باشند و همچنين قادر به تنظيم زاويه آنها بود تا عمل مورد نظر انجام شود. در هليکوپتر اين تنظيم زاويه بوسيله? صفحات لغزنده (swash plate assembly) انجام مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName