هليکوپتر جنگنده
يک خلبان هليکوپتر بايد از دو دست و دو پاي خود براي خلباني استفاده کند که اين امر نياز به مهارت و قدرت تفکر بالا دارد. بايد افزود که دو واژه? «بال گرد» و «چرخ بال» هم‌گون نيستند. همه پرندگان و حشره‌ها بال گرد هستند و براي پرواز بال خود را به دو سو به حرکت در مي‌آورند. چرخ بال ولي براي پرواز مي‌بايد بال‌هاي خود را به چرخش در آورد و پرواز کند. بنا بر اين کاربرد واژه «چرخ بال» جايگزين بهتري براي هليکوپتر است.
نظرات کاربران
UserName