هليکوپتر نظامي
بالگردها را در رده هواگردهاي گردنده‌بال طبقه‌بندي کرده‌اند تا بتوان آن‌ها را از هواگردهاي ثابت‌بال مشخص کرد. بالگرد در دنياي امروز يکي از مهم‌ترين و پراستفاده‌ترين وسايل حمل و نقل به شمار مي‌آيد. اين وسيله که در سه محور مي‌تواند حرکت کند. يک خلبان هليکوپتر بايد از دو دست و دو پاي خود براي خلباني استفاده کند که اين امر نياز به مهارت و قدرت تفکر بالا دارد.
نظرات کاربران
UserName