بالگرد (هليکوپتر) سفيد و قرمز امداد و نجات در کوهستان برفي
يدايش بالگرد تحولي عظيم در صنعت حمل و نقل هوايي ايجاد نمود. محدوديت هاي بسيار هواپيما سبب شد اين وسيله بسرعت جايگزين بسيار مناسبي براي آن در شرايط و زمان هاي خاص شود. از آنجايي كه بالگرد ها اصولاً عمود پرواز هستند لذا نياز چنداني به باند فرود آنطور كه براي هواپيما احساس مي شود نداشته به همين جهت امكان نشست و برخاست از هر سطح مناسبي را دارند.
نظرات کاربران
UserName