بالگرد آبي روي درياچه اي کنار شهر
بالگرد، چرخ‌بال يا هلي‌کوپتر هواگردي است که برخاستن و پيش‌رانش آن به وسيله يک يا دو چرخانه افقي بزرگ صورت مي‌گيرد. چرخانه? يک بالگرد را پروانه مي‌نامند. بالگردها را در رده هواگردهاي گردنده‌بال طبقه‌بندي کرده‌اند تا بتوان آن‌ها را از هواگردهاي ثابت‌بال مشخص کرد. بالگرد در دنياي امروز يکي از مهم‌ترين و پراستفاده‌ترين وسايل حمل و نقل به شمار مي‌آيد. اين وسيله که در سه محور مي‌تواند حرکت کند. يک خلبان هليکوپتر بايد از دو دست و دو پاي خود براي خلباني استفاده کند که اين امر نياز به مهارت و قدرت تفکر بالا دارد.
نظرات کاربران
UserName