باراني از خاکستر روي شهرهاي اطراف آتشفشان پويه هوئه
سه هزار 500 نفر خانه هاي خود را در منطقه آتشفشاني "کردون کائوله" ترک کردند. آتشفشان "پويه هوئه" که روز شنبه فوران کرد، روز گذشته (5 ژوئن) باراني از خاکستر را بر سر مناطق اطراف فرود آورد.
پس از اينکه صبح روز شنبه در اثر فوران اين آتشفشان، 230 زمين لرزه تنها در مدت يکساعت ثبت شد اداره موقعيتهاي اضطراري شيلي هشدار داد اين آتشفشان در فاصله حدود 870 کيلومتري جنوب سانتياگو قرار دارد.
براساس گزارش واشنگتن پست، باد خاکسترهاي اين فوران را تا شهر "سن کارلوس د- باريلوش" در آرژانتين آورد.
سازمان زمين شناسي شيلي اعلام کرد که ستوني از گاز به ارتفاع 10 کيلومتر و قطر 5 کيلومتر برفراز قله اين کوه ايجاد شده است.
نظرات کاربران
UserName