تصاويري از به گل نشستن يک نهنگ چهارده متري
يک نهنگ عنبر با بيست تن وزن و نزديک چهارده متر طول به آبهاي ساحلي نزديک و به گل نشسته بود که سرانجام با وجود تلاش هاي بسيار مردم محلي و مأموران آتش نشاني در ساحل «ردکار» در کلولند انگليس جان خود را از دست داد.
«ريچارد ايلدرتن»، از مرکز «غواصان امدادگر حيات دريايي» در انگليس در اين باره اظهار داشت: «درياي شمال محيطي اشتباه براي اين مخلوقات بزرگ است. همين مسأله موجب شد که همه تلاش هاي ما براي بازگرداندن اين نهنگ به دريا بي نتيجه بماند».
بنا بر گزارش ديلي ميل، به گفته ريچاد ايلدرتن، نهنگهاي حداکثر تا وزن پنج تن را مي‌توان دوباره به آب بازگرداند، ولي اين نمونه چهار برابر سنگين تر بود.
نظرات کاربران
UserName