مسجد سهله
سيد بن طاووس در کتاب خود مي‌نويسد: «وقتي مي‌خواهي به مسجد سهله بروي روز چهارشنبه و در بين نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز به جاي آور. از امام صادق(ع) روايت شده‌است که هر گرفتاري چنين کند خداوند گرفتاري او را برطرف مي‌سازد.» در بخش‌هاي مختلف صحن مسجد محراب‌هايي ساخته شده‌است که به نام پيامبران و اهل بيت نامگذاري شده‌اند و در اصطلاح آن‌ها را مقام مي‌خوانند. اين مقام‌ها عبارتند از: 1- مقام ابراهيم 2- مقام يونس 3- مقام ادريس 4- مقام صالح 5- مقام امام سجاد(ع) 6- مقام امام صادق(ع) 7- مقام امام زمان(عج)
نظرات کاربران
UserName