گنبد مسجد مقدس جمکران
مسجد جمکران، مسجدي واقع شده در ? کيلومتري شهر قم به طرف جاده کاشان در نزديکي روستاي جمکران است. واقعه ساخت مسجد به شيخ حسن بن مثله جمکراني مربوط مي‌شود، وي ادعا کرد که در بيداري با امام دوازدهم شيعيان، مهدي ديدار کرده است و حجت بن حسن دستور ساخت مسجد را به وي داده است. داستانهاي بسياري از علماء بزرگ شيعيان همچون آيت‌الله بروجردي در تاييد اين مسجد و برتري آن نقل گرديده است.
نظرات کاربران
UserName