يک اسکناس 1 دلاري و چند سکه
در حال حاضر واحد پول ايالات متحده آمريکا دلار مي‌باشد و پول‌هاي غير مسکوک آن در اسکناس‌هاي ? ، ? ، ? ، ?? ، ?? ، ?? و ??? دلاري به مرحله چاپ مي‌رسد، البته اسکناس‌هاي با ارزش پولي بيشتر نيز در گذشته در اين مجموعه قرار مي‌گرفتند. اسکناس‌هاي درشت ايالات متحده آمريکا در دولت‌هاي نخستين اين کشور کاربرد داشتند. اسکناس‌هاي با ارزش پولي ??? ، ???? ، ???? ، ??،??? و ???،??? دلاري گروه اسکناس‌هاي درشت ايالات متحده آمريکا را تشکيل مي‌دهند. اسکناس‌هاي درشت در طرح‌ها و انواع گوناگوني عرضه شده‌اند.
نظرات کاربران
UserName