پشت اسکناس 1 دلاري و چند سکه امريکا
پول در تعريف ابتدايي آن وسيله، قطعه، شي، يا چيزيست که انسان‌ها براي تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاهاي نيازها از آن استفاده مي‌کنند. در مفهوم اقتصادي پول بسيار متفاوت از تعريف عمومي آن است. حجم پول داراي آثار کاملاً بارزي در اقتصاد دارد و بر نرخ تورم، بهره، بيکاري و توليد تأثير گذار است. در مفهوم اقتصادي پول واحدي براي اندازه گيري توليد اقتصادي و نيز واحدي براي ذخيره ارزش اقتصادي مي‌باشد. پول رايج بايد 5 ويژگي داشته باشد : 1) مورد قبول عموم باشد 2) بادوام باشد 3) استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسيم باشد4) در كوتاه مدت داراي ارزش ثابت باشد 5) توليد ان محدود باشد
نظرات کاربران
UserName