تعدادي سکه امريکايي (سنت)
در بسياري از کشورها سنت(به انگليسي: Cent) معادل يک صدم واحد اصلي پول آن کشور است و غالبا به شکل سکه است. در کانادا و آمريکا هر سنت يک پني ناميده‌ مي شود. ريشه کلمه سنت کلمه لاتين سنتم(Centum) به معني صد است. نماد سنت يک c است که يک خط(يا اسلش بروي آن افتاده است) در کانادا به شکل ¢، در منطقه يورو، استراليا و نيوزلند به شکل c و در آفريقاي جنوبي و ايرلند تا کنون از c استفاده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName