سکه هاي امريکايي (سنت) روي هم انباشته شده
سکه يک تکه کوچک از فلز، دايره وار و تخت، معتبر شده توسط يک دولت براي استفاده در داد و ستد اقتصادي يک جامعه است. کهن‌ترين سکه? يافت شده در جهان متعلق به سناخريب پادشاه آشور است که در حدود 700 پيش از ميلاد تهيه شده است. کهن‌ترين پول فلزي کشف شده در جهان در موهنجودارو (در پاکستان فعلي) بدست آمده‌است که حدود ???? سال پيش تهيه شده‌است. در شوش در جنوب غربي ايران حلقه‌هاي متعلق به ???? سال پيش در کشفيات باستان‌شناسي فرانسويان بدست آمده‌است.
نظرات کاربران
UserName