چند اسکناس دلار و چند سکه
در قديم پشتوانه پول طلا و نقره بود؛ اما در زمان فعلي هيچ‌گونه پشتوانه‌ طلا و نقره‌اي براي اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلي اسکناس، قدرت توليد ناخالص ملي کشورهاست. پول داراي وظايف سه‌گانه زير است: 1. نقش مبادله‌اي؛ 2. معيار سنجش ارزش ؛ 3. داشتن قابليت حفظ ارزش. امروزه دو تعريف رسمي براي پول در ايران وجود دارد ، يکي از اين تعاريف پول و ديگري نقدينگي بخش خصوصي است . در تعريف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهاي اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزي و بانکهاي تجاري و بانکهاي تخصصي است. به عبارتي پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده هاي ديداري بخش خصوصي نزد بانکهاي تجاري و تخصصي. نقدينگي بخش خصوصي عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصي نزد بانکهاي تجاري و تخصصي.
نظرات کاربران
UserName