يک اسکناس 20 دلاري و چند سکه
هر چيزي که به مثابه واسطه مبادله از سوي همگان پذيرفته شده و، به مثابه واحد ارزش، بيان کننده قيمت ديگر اشيا باشد را پول مي نامند. پول يک مقوله ي اقتصادي تاريخي است و از گذشته هاي بسيار دور تاکنون، در جوامع مختلف، اشيا متفاوتي از قبيل ماهي خشک شده، صدف، سنگ هاي قيمتي، پوست حيوانات و سرانجام صرفاً طلا و نقره به دليل ارزش ذاتي و نيز دوام و سهولت جابجايي شان، نقش پول را يافته اند. پول علاوه بر دو خصلت مذکور در بالا داراي قابليت ذخيره سازي ارزش نيز هست و به دليل قابل تبديل بودن به هر کالايي مي تواند نماينده عمومي انباشته ثروت در جامعه باشد. همچنين استفاده از پول به عنوان وسيله ي پرداخت (در معاملات مدت دار ) گوياي خصلت ديگر پول است. مجموعه ي اين خصايص است که توانسته پول را از زمان هاي دور تا دوران اقتصادهاي پيچيده و پيشرفته ي کنوني در جايگاه يکي از مهمترين عوامل تنظيم کننده ي فعاليت هاي اقتصادي قرار دهد.
نظرات کاربران
UserName