يک اسکناس 1 دلاري
مرکزيت دلار به عنوان ارز ذخيره ي جهاني اين امتيازات چشم‌گير را به اقتصاد امريکا داده است. امريکا ضمن داشتن کسري تراز پرداخت‌هاي عظيم، مي‌تواند هزينه و سرمايه‌ي مصرفي را فراتر از توليد داخلي تامين کند و به سرمايه‌گذاري‌هايي دست زند که بسيار بيشتر از اندوخته‌هاي داخلي آن است، زيرا خارجي‌ها علاقه‌مندند دارايي‌هاي خود را به دلار افزايش دهند.
نظرات کاربران
UserName