دسته گل عروس با گلهاي قرمز و زرد
ازدواج سنتي ايراني فرايندي است که داراي مراحل مختلفي است. اين مراحل در برخي از نقاط ايران از ابتدا اندکي تفاوت داشته و در برخي از نقاط ديگر، به تدريج تغييراتي در آن راه يافته‌است. ولي آنچه در مراحل ازدواج سنتي ايراني تقريبا در اکثر نقاط کشور (بخصوص شهر تهران) مرسوم و معمول بوده‌است، بطور رسمي شامل اين مراحل است: 1- خواستگاري 2- بله بران 3- شيريني خوران 4- نامزدي 5- عقد نکاح 6- سفره عقد 7- جهاز بران 8- حنابندان 9- عروسي 10- زفاف
نظرات کاربران
UserName