گلهاي زرد و قرمز روي لباس عروس
لباس عروس لباسي است که عروس در ميهماني عروسي يا در پاي سفره عقد به تن مي‌کند. رنگ و مدل لباس عروس به فرهنگ رسوم قوميتي بستگي دارد. لباس عروس همواره در طول تاريخ اهميت فراواني داشته‌است. همه عروس‌ها، مايل بودند زيباتر به نظر برسند. گاهي جواهرات نصب شده بر لباس عروس از لباس وي پر اهميت تر بوده‌است و لباس عروس چنان با جواهرات پوشيده مي‌شد، که فقط جواهرات به چشم مي‌آمد. زياده روي در اين کار باعث شد تا در قرن پانزدهم ميلادي در انگلستان، شاهزاده مارگريت مجبور شود به دليل سنگيني لباسش، براي راه رفتن از دو همراه کمک بگيرد. رسم پوشيدن لباس عروس به رنگ سفيد، به انگلستان در دوره ملکه ويکتوريا باز مي‌گردد. با وجود فراگير شدن رنگ سفيد در برخي از کشورها، عروس‌هاي هندي، چيني، ويتنامي و ژاپني همچنان از رنگ‌هاي ملي خود براي لباس عروس استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName