دسته گل عروس با گلهاي رز صورتي و زرد
رُز، يا گل سُرخ ، جنسي ازخانواده گل سُرخ ها يا(Rosacea) رُزاسِه ميباشد كه بوته هايش پاكوتاه و پا بلند و رونده با ساقه هاي چوبي است و در بعضي گونه ها برگهايش غير دائمي و در برخي دائمي ميباشد .گل هاى رزى كه تاكنون شناسايى شده اند، در ?? طبقه جاى مى گيرند كه در اين ميان رز هاى Floribundas مناسب ترين گل براى كاشت بوته اى در زمين هستند. ترکيب رنگهاي مختلف رز در يک دسته گل : 1- ترکيب رز زرد و قرمز در يک دسته گلبه معني" تبريک " در هر مناسبتي مي باشد. 2- ترکيب رز زرد و نارنجي در يک دسته گلبه معني علاقه زياد به طرف مقابل است. 3- - ترکيب رز قرمز و سفيد به معني يگانگي و اتحاد با طرف مقابل مي باشد.
نظرات کاربران
UserName