دسته گلي در دست عروس
عروس به زن در شب ازدواج گفته مي‌شود. نوع و کيفيت مراسم ازدواج و پوشش عروس و داماد (همسر عروس) به فرهنگ و آداب جامعه بستگي دارد. امروزه لباس توري و سپيد رنگ در بسياري از کشورها مرسوم است. عروس همچنين به عنوان نوعي نسبت خويشاوندي سببي هم به کار مي‌رود به اين معنا که همسرِ پسر شخص عروس شخص است. عروس وام‌ واژه‌اي از عربي است و معادل فارسي آن بَيوگ است و به مراسم ازدواج هم بيوگاني گفته مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName