گربه اي لاغر و قد بلند و سگي پشمالو و چاق
گربه‌ها هم مانند سگ‌ها از جمله حيوانات پنجه‌رو هستند. اين حيوانات دقيقا بر روي پنجه‌هاي خود حرکت مي‌کنند. گربه‌ها قادرند خيلي بادقت حرکت کنند. اين يکي از قابليت‌هاي گربه سانان است بدبن ترتيب اين حيوانات قادرند با کمترين صدا حرکت کنند. گربه‌ها مي‌توانند در هنگام راه رفتن پنجه‌هاي عقبي خود را دقيقا بر روي مکان پنجه‌هاي جلويي قرار دهند؛ اين قابليت نه‌تنها به بي صدا حرکت کردن حيوان کمک مي‌کند بلکه بدين ترتيب گربه هميشه از جايگاه پاهاي عقبي خود مطمئن است. اين قابليت مخصوصا در زمين‌هاي ناهنوار براي حيوان مفيد است. برعکس سگ‌ها و ديگر پستانداران گربه‌ها براي راه رفتن هر دو پاي خود را بر روي مکاني قرار مي‌دهند و سپس دو پاي ديگر را جلو مي‌آورند. اما بيشتر پستانداران پاهاي خود را به نوبت از روي زمين بر مي‌دارند. گربه‌ها اين قابليت خود را با يورتمه رفتن در شترها، زرافه‌ها، برخي اسب‌ها (pacers) و تعداد کمي از پستانداران شريک هستند. مانند ديگر گونه‌هاي شاخه گربه سانان البته بجز چيتاها، چنگال‌هاي گربه هم حالت جمع شونده دارند. در حالت عادي و آرام گربه چنگال‌هاي اين حيوان به وسيله پوست پوشيده شده و به صورت پنجه هستند.
نظرات کاربران
UserName