تعدادي جوجه رنگي
از نظر زيست‌شناسي به نوزاده پرندگان (مرغ و ...) جوجه گفته مي شود. با گرم شدن هوا و تعطيلي مدارس، سر و کله جوجه‌ هاي رنگي و زيبا در جعبه ‌هاي مقوايي در گوشه و کنار خيابان ‌هاي شلوغ و پُرتردد شهر هم پيدا مي ‌شود. اغلب جوجه ‌هايي که در کنار خيابان و توسط دست فروشان عرضه مي‌ شوند، جوجه‌ هاي نر مرغ‌ هاي تخم گذاري هستند که چون نگهداري آن ها براي مرغدار صنعتي به صرفه نيست، آن ها را معدوم مي ‌کنند يا آن که توسط کارگران مرغداري يا دست فروشان به صورت غيرمجاز عرضه مي ‌شوند. متاسفانه اين جوجه‌ ها که اغلب جوجه مرغ و اردک هستند در شرايط غير بهداشتي و نامناسب به صورت متراکم و فشرده به دور از تهويه مناسب در کنار خيابان‌ هاي آلوده به دود و انواع ميکروب‌ هاي بيماري‌ زا نگهداري و عرضه مي ‌شوند. بنابراين اغلب، عمر کوتاهي داشته و ضعيف و بيمار هستند که البته برخي از اين جوجه ‌ها ممکن است با داشتن ظاهري سالم و مقاوم ناقل ميکروب‌ هاي بيماري ‌زا باشند. معمولا بيماري عفوني که از جوجه ‌ها مي ‌تواند به انسان منتقل شود بيماري " سالمونلوز" است. اين بيماري، مشترک ميان انسان و حيوان است و اغلب باکتري آن به طور طبيعي در دستگاه گوارش، پوست و موي بسياري از حيوانات اهلي و وحشي وجود دارد. اين بيماري معمولا بعد از 12 تا 14 ساعت با علائمي نظير: تب، لرز، پيچش شکم، اسهال و استفراغ يا گاستريت شديد بروز مي ‌کند و ممکن است تا يک هفته ادامه داشته باشد و اغلب درمان ‌پذير است.
نظرات کاربران
UserName