سگي با کله اي شبيه گل آفتابگردان
برخي تحقيقات نشان مي‌دهند که سگ‌ها دست کم در حدود پانزده هزار سال پيش از گرگ‌ها اهلي شده‌اند، اما با معيار قرار دادن شواهدي که از فسيل‌ها و از آزمايش دي‌ان‌اي به دست آمده‌است سگ‌ها از يک صد هزار سال پيش اهلي شده بودند. تحقيقات ديگر نشان مي‌دهند که از اهلي شدن سگ‌ها زمان کمتري مي‌گذرد و سگ‌ها از اهلي کردن سگ‌هاي وحشي که از قبل از گرگ‌ها منشعب شده بودند به وجود آمده‌اند. سگ‌ها دو نوع کلي دارند. (سگ‌هاي شکاري و سگ‌هاي خانگي).
نظرات کاربران
UserName