تصوير سياه و سفيد صورت يک شترمرغ از نزديک
شترمرغ از پرندگان بي‌پرواز دسته? سينه‌پهنان (Ratites) راسته? شترمرغيان (Struthioniforme) است. اين پرنده از خانواده شترمرغان (Struthionidae)، جنس شترمرغ (Struthio) و بومي آفريقا است. شترمرغ گردن و پاهاي درازي دارد و مي‌تواند با سرعتي در حدود ?? کيلومتر در ساعت بدود. شترمرغ بزرگ‌ترين پرنده موجود است. طول قد شتر مرغ آن به ?/? متر و وزن آن به ??? کيلوگرم مي‌رسد. تخم اين پرنده تا ?? سانتيمتر قد و وزن ?/? کيلوگرم مي‌رسد که ظرف حدود نيم ساعت پخته مي‌شود. اين پرنده خوراکش دانه‌ها و گياهان و حشرات کوچک است. شترمرغ براي دفاع از خود در مقابل شکارچيان و حيوانات وحشي از پاهاي پر قدرت خود بهره مي‌گيرد و قادر است با لگد خود انسان و حتي شير را از پا در آورد.
نظرات کاربران
UserName