يک ماهي قرمز در تنگ کنار فنجاني قهوه
ماهي قرمز (نام‌هاي ديگر: ماهي طلايي، ماهي گلي، ماهي حوض) گونه‌اي ماهي از سرده? کپورچه‌ها است. پراکنش اين ماهي در ايران در حوضه‌هاي درياي خزر، درياچه اروميه، هامون سيستان و رودخانه کارون مي‌باشد. انتشار اين ماهي توسط انسان صورت گرفته و به اين علت اين ماهي در رود خانه‌هاي اروپا ديده مي‌شود. موطن اصلي آن معمولاً در سيبري و جنوب شرقي آسياست ولي هنوز در اين مورد عقايد مختلف و گوناگوني وجود دارد. از اين ماهي ماهيان حوض طلايي و ساير انواع آن مانند دم چادري، سر شيري و چشم تلسکوپي که در چين و ژاپن پرورش داده مي‌شوند به وجود آمده‌اند. در قرن ?? اين ماهي يه عنوان ماهي تزئيني وارد اروپا گرديد و از آن هنگام پرورش اين ماهي در ايتاليا، جنوب فرانسه و پرتغال معمول گشته‌است. به علاوه اين ماهي به طور وحشي نيز در رود خانه‌هاي جنوب اروپا پراکنده و انتشار يافته‌است.
نظرات کاربران
UserName