چند غاز و گربه اي با بادکنک در حال پرواز
غازها از خانواده Anatidae و دسته Anser هستند و در تمام نقاط جهان ديده مي شوند و جزء نخستين حيواناتي مي باشند که اهلي شدند ( بعضي از متون، اهلي شدن غازها را مربوط به 3000 سال قبل در مصر ميدانند) . غازها به راحتي با زندگي در شرايط آب و هوايي گرم و شرايط جوي سرد وفق پيدا کرده اند، حتي ديده شده است که بدون حفاظ و سرپناه، زمستان را پشت سر گذاشته اند، لذا اين نکته مي تواند دليل اصلي پراکندگي غازها در نقاط مختلف جهان باشد. غازها (geese) پرندگاني باهوش و زيبا هستند. جثه غازها متوسط و گردن آنها نسبتا دراز است. پاهاي آنها بلند است. دم غازها بلند و نوک آنها نسبت به جثه آنها باريک مي‌باشد. رنگ گونه‌هاي اين جنس تقريبا يکسان است و گردن آنها نسبت به قوها کوتاه‌ تر و ستبر است.
نظرات کاربران
UserName