يک ايگوانا با کلاهي قرمز
ايگوانا (به انگليسي: Iguana) يک جنس (خانواده ايگوانيدايه) از مارمولک است که زيستگاه آن نواحي استوايي مرکزي و جنوبي قاره آمريکا و حوزه درياي کارائيب است. جنس ايگوانا شامل دو گونه است ، ايگواناي سبز که گاهي چون حيوان خانگي نيز نگهداري مي‌شود و ديگري ايگواناي آنتيل کوچک (جزاير آنتيل) است که (به علت تخريب زيستگاه) در خطر انقراض قرار دارد. نام ايگوانا از واژه اسپانيايي ايوانا گرفته شده است. گونه‌هاي کميابي از اين جانور در جزاير گالاپاگوس زندگي مي‌کنند همه ساله نام تعدادي از گونه‌هاي ايگوانا در فهرست قرمز اتحاديه بين‌المللي حفاظت از محيط زيست منتشر مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName