يک ماهي با کله گربه
ماهي يک مهره‌دار خونسرد و آبشش‌دار است که در آب زندگي مي‌کند. ماهيها (با بيش از ????? گونه) يک گروه پراتبار (پارافيلتيک) هستند و به سه گروه ماهيهاي استخواني (استيکتيس Osteichthyes)، با (????? گونه)، ماهيهاي غضروفي (کندريکتيس Chondrichthyes با بيش از ??? گونه) و گروههاي مختلف ماهيهاي بدون آرواره (?? گونه) از جمله ماهي‌هاي مکنده و دهان‌گِرد (hagfish) تقسيم مي‌شوند. ماهيها در اندازه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورند و طول آنها از ?? فوت مثل کوسه نهنگي تا ? ميلي متر مثل گوبي کوتوله (dwarf goby) متغيير مي‌باشد. جانوران آبزي ديگر همانند عروس دريايي و ماهي مرکب ماهيهاي حقيقي نيستند. ماهي به‌وسيله حرکت دادن قسمت عقبي بدن خود به سمت جلو حرکت مي‌کند. ماهيچه‌هاي که دو طرف ستون فقرات (اسخوانهاي پشتي) او را پوشانده‌اند حرکت دم او را کنترل مي‌کنند ماهي ابتدا اين ماهيچه را به يک طرف مي‌کشاند و بعد به طرف ديگر و هم‌زمان دم خود را از يک طرف به طرف ديگر حرکت مي‌دهد و به اين ترتيب به جلو حرکت مي‌کند ماهيها براي حرکت به سمتهاي راست و چپ و همچنين بالا و پايين از باله‌هاي خود استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName