موشي آويزان از درخت
موش پستانداريست کوچک از راسته? جوندگان که مواد غذايي خود را به وسيله? حرکات رفت و برگشتي با جلو آرواره? تحتاني خرد مي‌کند.چون دندان‌هاي اين حيوان مثل ساير جوندگان رشد دايمي دارد ،براي جلوگيري از رشد بيش از حد،مجبور است که دايما دندان‌هاي خود را با جويدن چيزهاي نسبتاً سخت ،از قبيل دانه‌ها و حبوبات) بفرسايد و اگر موفق به پيدا کردن دانه‌هاي سخت نگردد به جويدن فرش‌ها، لباس‌ها،کتابها و هرچه که در دسترس خود بيابد مشغول مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName